WEBSITE INI DALAM EDISI PERCUBAAN

.

BANK RAKYAT UNTUNG RM1.28 B SUKU KETIGA

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd (Bank Rakyat) mencatatkan keuntungan sebelum cukai dan zakat sebanyak RM1.28 bilion dalam tempoh sembilan bulan berakhir 30 September lalu, meningkat 21.5 peratus daripada RM1.06 bilion pada tempoh sama tahun lalu. Ini diraihnya daripada pendapatan kasar sebanyak RM3.44 bilion, naik daripada RM2.89 bilion.

Pengarah Urusannya, Datuk Kamaruzaman Che Mat, berkata keuntungan lebih tinggi itu disumbang terutama oleh kenaikan pendapatan pembiayaan, seiring pertumbuhan kukuh dalam keseimbangan pembiayaan dalam semua segmen perniagaan bank itu.

Dalam tempoh dikaji, katanya keuntungan bersih Bank Rakyat meningkat sebanyak RM257.6 juta kepada RM1.0 bilion daripada RM743.4 juta tahun sebelumnya.

“Pendapatan bersih selepas pengagihan keuntungan kepada penyimpan mengukuh RM717.4 juta kepada RM2.85 bilion daripada RM2.13 bilion sebelumnya, manakala pendapatan daripada pembiayaan menambah kepada RM2.99 bilion daripada RM2.47 bilion sebelumnya,” katanya.

Kamaruzaman berkata, pendapatan berasaskan yuran menokok RM13.8 juta kepada RM80.8 juta daripada RM67.0 juta sebelumnya, yang mana 85.3 peratus disumbangkan pendapatan wasiat, komisyen ke atas takaful dan yuran perkhidmatan mesin ATM. Beliau berkata, jumlah aset bank koperasi itu bertambah sebanyak RM9.32 bilion kepada RM58.57 bilion daripada RM49.25 bilion sebelumnya.

Bank Rakyat mengguna pakai kriteria lebih ketat di bawah FRS139 sepanjang tempoh dikaji yang mana pembiayaan tertunggak melebihi tiga bulan akan diklasifikasikan sebagai pembiayaan terjejas.

"Justeru, kami telah mencatatkan nisbah pembiayaan terjejas 3.91 peratus untuk tempoh dikaji berbanding nisbah tidak berbayar kasar 5.33 peratus di bawah Garis Panduan klasifikasi BNM pada tahun sebelumnya,” katanya.

Jumlah deposit Bank Rakyat, katanya meningkat 6.6 peratus atau RM2.82 bilion kepada RM45.47 bilion pada akhir September 2010, berbanding RM42.64 bilion tahun sebelumnya. Kedudukan kecairan pula kekal kukuh pada kadar 27.16 peratus berbanding 26.13 peratus pada bulan sama tahun lalu. Dana pemegang saham pada akhir September 2010 meningkat 16.8 peratus atau RM895.9 juta kepada RM6.23 bilion daripada RM5.33 bilion tahun lalu.


0 KOMEN:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.