WEBSITE INI DALAM EDISI PERCUBAAN

.

SEMAKAN TEMUDUGA GURU/PENSYARAH MARA 2010

Semakan Temuduga & Micro Teaching Permohonan Guru / Pensyarah MARA boleh di buat di


Permohonan Jawatan Guru/Pensyarah MARA bagi calon-calon yang memohon dari
negeri Sabah dan Sarawak akan dimaklumkan kemudian oleh Pihak Urusetia.

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN MARA 2010

Majlis Amanah Rakyat (MARA) sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) mempelawa individu-individu yang berkelayakan, berwawasan, berfikiran dinamik, mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan berdedikasi serta boleh menyumbang ke arah kecemerlangan MARA untuk mengisi jawatan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah di Institusi-institusi Pendidikan MARA (IPMa).

Calon mestilah mempunyai keperibadian yang sesuai dan sedia berkhidmat sebagai seorang guru yang berpengetahuan, berkemahiran dalam mengajar serta mendidik, menyerlahkan kebolehan berfungsi sebagai guru berkualiti dan terbaik.

A. SYARAT LANTIKAN
Calon- calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
a. Warganegara Malaysia;
b. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

JAWATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH - PELUANG KERJAYA BERSAMA MARA
c. Kelayakan
i. Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi – institutsi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau
ii. Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi–institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
( Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: P1T4 RM 1967.20)
d. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu ( termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
e. Calon-calon yang tidak memiliki Ijazah Pendidikan atau Diploma Pendidikan tetapi memiliki kelayakan seperti yang dinyatakan di atas boleh juga memohon. Calon-calon yang berjaya akan dilantik secara perkhidmatan Sementara/ Kontrak atas lantikan Gred DC41.
Jadual Gaji : P1T1 RM 1598.44 – P1T10 RM 2354.05
Gaji Permulaan :
Ijazah Sarjana Muda Kepujian – Gred DC41: P1T5 RM 1901.80
Ijazah Sarjana Muda Am – Gred DC41: P1T3 RM 1720.90
f. Pemohon mestilah mempunyai kelayakan Ijazah dalam bidang pengkhususan yang tepat dan sesuai dengan jawatan atau subjek yang dipohon.

B. TARAF JAWATAN:
Tetap / Sementara / Kontrak

C. CARA MEMOHON:
i. Permohonan hendaklah dibuat secara online yang boleh dilayari melalui laman web MARA
ii. Tarikh permohonan dibuka dari 19 Ogos 2010 hingga 19 September 2010.
iii. Calon-calon yang terdiri daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) hendaklah melengkapkan borang elektronik di laman web MARA.
iv. Pemohon hendaklah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan masing- masing dan pastikan salinan sijil-sijil kelulusan yang disahkan dan lain-lain dokumen, Kenyataan Perkhidmatan serta Laporan Prestasi Tahunan terkini di bawa bersama – sama semasa temuduga.
v. Bagi kakitangan yang sedang berkhidmat dengan MARA semua salinan sijil-sijil kelulusan yang disahkan dan lain-lain keterangan peribadi beserta LAPORAN SULIT KHAS yang di meteri oleh Ketua Jabatan masing-masing hendaklah dibawa semasa temuduga.

D. PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN:
Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

E. UMUR :
i. Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18
tahun pada tarikh iklan di tutup.
ii. Pegawai sedang berkhidmat yang layak hendaklah berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

F. UJIAN KHAS:
i. Hanya calon–calon yang disenarai pendek sahaja dikehendaki menduduki Ujian Kecenderungan Keguruan MARA (UKKM) yang akan diadakan di Institusi Pendidikan MARA (IPMa) seluruh MARA, sila tandakan tempat mengambil ujian yang menjadi pilihan tuan/puan di ruangan yang disediakan di dalam borang permohonan online.
ii. Pemohon hendaklah menyemak laman web MARA untuk mengetahui keputusan menduduki ujian kecenderungan keguruan MARA.

G. CARA PELAKSANAAN:
i. Semua permohonan yang diterima akan ditapis dan disaring berasaskan kepada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan mengikut kelayakan yang sesuai dengan bidang pengajaran / subjek.
ii. Calon-calon yang bersedia untuk ditempatkan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak akan dipertimbangkan untuk lantikan ke jawatan berkenaan di mana-mana Institusi Pendidikan MARA (Maktab Rendah Sains MARA, Kolej MARA, Kolej Profesional MARA, Institut Kemahiran MARA dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA)
iii. Pemohon –pemohon yang melepasi Ujian Kecenderungan Keguruan dan berkelayakan sahaja akan dihubungi untuk sesi penilaian amali pengajaran (micro teaching) dan sesi temuduga.
iv. Mereka yang tidak dihubungi dalam masa tempoh enam (6) bulan dari tarikh iklan di keluarkan hendaklah menganggap permohonan mereka sebagai tidak berjaya.
v. Pemohon yang mempunyai kelayakan Sijil / Diploma / Ijazah dari Institusi Luar Negara dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) hendaklah membuat semakan pengiktirafan kelayakan melalui laman web JPA dan hendaklah mengemukakan salinan pengiktirafan tersebut semasa temuduga nanti.

H. PERTANYAAN:
Sebarang pertanyaan dan masalah mengenai permohonan jawatan ini, boleh menghubungi terus melalui Unit Pengambilan & Penempatan Bahagian Sumber Manusia di talian 03-26915111 samb: 3692, 3693, 1838 dan 1836
“MARA Terus Mara”
“ Keusahawanan Kerjaya Pilihan ”

Sila Isi Maklumat secara online di SINI

0 KOMEN:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.