WEBSITE INI DALAM EDISI PERCUBAAN

.

TANAMAN KOKO TAMBAH PENDAPATAN

Pengarah Bahagian Pemindahan Teknologi Lembaga Koko Malaysia (LKM), Sapiyah Subali berkata, harga komoditi koko di pasaran pada masa sekarang berjumlah RM10 sekilogram.
Pekebun kecil digalakkan menanam koko kerana ia mampu memberikan pendapatan sampingan yang lumayan. Menurutnya, pekebun boleh menanam koko sebagai tanaman selingan samaada di bawah pokok kelapa selain hasilnya boleh dituai selepas tiga tahun.

“Pada masa kini, bantuan turut diberi kepada pekebun yang berminat mengusahakan tanaman ini terutama dari segi input pertanian. LKM sentiasa menggalakkan pekebun yang berminat bagi tujuan tanaman koko, memproses dan memasarkannya,”katanya. Sapiyah berkata, kursus kemahiran turut disediakan bagi mengalakkan penanaman itu.

“Kursus wajib itu merupakan persediaan kepada pekebun supaya mereka memperoleh ilmu dan maklumat dalam mengusahakan tanaman ini. Kebiasaannya kursus yang dijalankan membabitkan kelompok yang terdiri daripada 20 peserta,”katanya. Beliau berkata, minat menanam koko kini semakin meningkat terutama dalam kalangan golongan muda di Sabah dan Sarawak.

“Diharapkan minat mereka ini akan terus subur supaya permintaan terhadap komoditi ini dapat penuhi,”katanya.

0 KOMEN:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.