WEBSITE INI DALAM EDISI PERCUBAAN

.

SEMAKAN MICRO TEACHING MARA

Sesi micro teaching adalah untuk menilai kemahiran calon berkomunikasi, mengajar, merancang, mengurus masa dan mengaplikasi kaedah pembelajaran dalam bilik darjah yang kreatif disamping mempunyai kemahiran penggunaan teknologi maklumat yang baik. Calon di kehendaki mempraktik kaedah (P&P) pengajaran dan pembelajaran dan menyediakan rancangan pengajaran (lesson plan).


1.Di maklumkan perlaksanaan sesi Micro Teaching adalah 1 tempat 1 subjek sahaja dengan itu sebarang permohonan pertukaran adalah tidak di benarkan.

2.Tempoh masa mengajar di peruntukan untuk seorang calon adalah 15 minit sahaja. Bawa bersama 3 salinan rancangan pengajaran untuk rujukan panel penilai.

3.Calon hendaklah bijak mengatur masa dan mengawal suasana pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Calon boleh mempelbagaikan kaedah P&P dengan menggunakan segala jenis ‘visual aids’ yang sesuai.

4.Topik atau silibus pengajaran adalah bebas dan mengikut subjek yang di pohon. Pastikan topik adalah mengikut sukatan matapelajaran tingkatan 1 hingga 5.

5.MARA hanya akan menyediakan kemudahan dan alatan bantuan mengajar seperti papan putih, komputer dan LCD projector.

6.Sila pastikan bahan pengajaran menggunakan versi microsoft office 2003 di sediakan atau backup version, bagi mengelak sebarang kesulitan semasa persembahan micro teaching.

7.MARA tidak menyediakan sebarang kemudahan audio visual, internet dan perisian komputer, sekiranya di perlukan calon di kehendaki membawa sendiri keperluan tersebut.

8.Penggunaan kemahiran berbahasa Inggeris dalam pengajaran adalah wajib ke atas subjek berikut (Pemasaran, Money & Bangking, Accounting, Pengurusan Perniagaan, Keusahawanan, Logistik, Ekonomi dan Business Law) serta subjek Matematik, dan Sains Komputer.

9.Calon subjek Pendidikan Jasmani & Kesihatan sila semak lampiran 2 untuk pilihan topik pengajaran.

10.Calon subjek Fizik dikehendaki membuat persembahan latihan amali dan pengajaran mikro bertajuk “ You are required to teach and carry out an experiment on the factors that affect the elasticity of springs” dalam Bahasa Inggeris.

11.Calon subjek Biologi dikehendaki membuat persembahan latihan amali dan pengajaran mikro bertajuk “You are required to teach and carry out an experiment to determine the food value of a peanut” dalam Bahasa Inggeris.

12.Calon subjek Kimia dikehendaki membuat persembahan latihan amali dan pengajaran mikro bertajuk “You are required to teach and carry out an experiment on synthesizing salt” dalam Bahasa Inggeris.

13.Calon subjek Kaunseling dan Bimbingan perlu melalui sesi penilaian kaunseling berkelompok sahaja. Topik perbincangan hanya akan di maklumkan pada masa sesi kaunseling.

Calon yang berjaya dalam sesi penilaian micro teaching sahaja akan di hubungi oleh pihak MARA untuk ke peringkat ke 3 sesi temuduga di Ibu Pejabat MARA, Kuala Lumpur.

Sebarang pertanyaan berhubung micro teaching ini boleh di ajukan kepada urusetia temuduga di talian 2691 5111 samb : 1838/1836 atau 2690 3693.
0 KOMEN:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.